Specialstädning för alla ytor i din fastighet

Våra städtjänster

Trappstädning

Specialstädning

Garagestädning

Uthyrning av entrémattor

Specialstädning

Periodiskt underhåll är arbete som utförs vid olika tidpunkter för att underlätta den dagliga städningen, förbättra städresultatet och hålla fastigheten i ett gott skick. Det utförs oftast inte av ordinarie städare.

Städpoolen kan ta fram en femårig underhållsplan för fastigheten som – förutom storstädning – innefattar golvvård och fönsterputs med jämna mellanrum. Det ger beslutsunderlag och kontroll över budgeten i bostadsrättsföreningen.

Golvvård

Vi arbetar med olika behandlingar för att skydda och bevara golven. Vi rengör alla typer av golvmaterial på djupet för att sedan ytbehandla dem med lämplig metod. En bra tumregel är att årligen polera entrégolvet för minskat slitage.

Fönsterputs

Glaspartiet i entrén rengörs vanligtvis vid varje städtillfälle. Men åtminstone en gång per år bör fönstren putsas i trapphuset och övriga biutrymmen för att avlägsna smutspartiklar och beläggningar. Är fastigheten belägen i stan eller intill en trafikerad väg krävs oftast tätare intervaller.

 

Storstädning

En grundligare storstädning av trapphusen kan innefatta tvätt av väggar, avtorkning av dörrfoder, dörrar, hissgaller, ventilation och rengöring av armaturer invändigt. Även biutrymmen behöver städas då och då. Till exempel kan rör i en källargång behöva torkas av, element tvättas och väggar och kärl i ett soprum behöva högtryckstvättas.

 

Garagestädning

Vi maskinsopar garage och kan även spola av golven och högtryckstvätta väggarna. Saknas golvbrunn har vi mycket effektiv utrustning för att suga upp vattnet. Garagestädning kan även inkludera avtorkning av rörledningar och lampor etc.

 

Höghöjdsarbete 

Vi har egen personal som är licensierad för höghöjdsarbeten med arbetsmetoder godkända av EU och arbetsmiljöverket. Vanliga reparbeten som fönsterputs, fasadtvätt, snöröjning och montage av olika slag utförs med god säkerhetsmarginal och hög kvalitet.

 

Arbetsmetoden kallas ”Industrial rope access” och innebär att vi använder liknande utrustning som en klättrare när vi t ex firar oss ned längs en fasad för att putsa fönster. Effektivt på hög höjd i stället för skylift eller att bygga en ställning. Ibland är det till och med enda alternativet för att komma åt det som ska rengöras. Vi åtar oss all slags fönsterputsning, även av glasmosaiker, stora fönsterpartier och ljusgårdar. Vi använder oss också av långa stänger, skylift, ställningar och korgar. Teamet kompletteras med skickliga hantverkare inom exempelvis plåtslageri, smide och snickeri.