Garagestädning - Vi håller rent och snyggt även under jord

Garagestädning - Vi håller rent och snyggt även under jord

Våra städtjänster

Trappstädning

Specialstädning

Garagestädning

Uthyrning av entrémattor

Garagestädning

Med våra moderna maskiner som både sopar och skurar samtidigt städar vi stora ytor på ett effektivt sätt. Grus och smuts samlas upp i maskinen och minimerar därmed risken för stopp i golvbrunnar och avlopp. Vi har utrustning som gör att vi kan städa ditt garage även om det saknar avlopp. Städning med vatten som sugs upp i maskinen tillsammans med damm och grus gör också att man undviker damm som yr omkring i garaget. Maskinen töms vid en miljöstation vilket gör att farliga partiklar ej hamnar i avloppssystemet. Manuell städning behövs oftast också för att komma åt runt hörn och kanter. När man fått ut smutsen från prång och skrymslen kan sedan maskinen fånga upp vattnet tillsammans med smuts och damm. Övriga ytor som t ex rör, räcken, kabelstegar, lampor, ventiler, med mera, våttorkas och dammsugs.

Den över två ton tunga skurmaskinen transporterar vi på en specialanpassad släpvagn, från Städpoolens kontor och ut till alla garage som vi städar runt om i Stockholm.

Bilar drar in mycket smuts och grus och det behövs regelbunden städning för att det ska vara snyggt och fräscht i ditt garage. Vi planerar städningen och ser till så att arbetet utförs smidigt och effektivt. Städpoolen AB har sedan starten av företaget utfört garagestädning åt både bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Vi erbjuder garagestädning som enskild tjänst eller som del i andra städuppdrag vi har i din fastighet. Kontakta Anders Blomqvist eller Lovisa Lindén så kan dom berätta mer.