GARAGESTÄDNING

BRF Husarvikens Brygga

Här sop och maskinskurar vi ett 10000 m² stort garage som ligger i Norra Djurgårdsstaden. Just det här garaget saknar avlopp, men vi kan ändå använda vatten eftersom vi har utrustning med oss med vilken vi suger upp vattnet igen. Den över två ton tunga skurmaskinen transporterar vi på en specialanpassad släpvagn, från Städpoolens kontor och ut till alla garage som vi städar runt om i Stockholm.