Bara det bästa är gott nog

Bara det bästa är gott nog

Kvalitet & Miljö

Kvalitets- och miljöpolicy

Eget IT-system

Gediget miljöarbete

Rätt städutrustning

Modern personalvård

Rätt städutrustning

Vi använder alltid den modernaste utrustningen och försäkrar oss om att den både är ergonomiskt utformad och av god kvalitet.

Ordning, reda och rent i städrummen är en självklarhet, liksom hyllor för att få upp kemikalierna från golvnivå och barnsäkrade lås.

I möjligaste mån kompletterar vi med tvättmaskin för att tvätta moppar och trasor. Är golvytorna stora och gångarna långa kan vi även komplettera med en kombimaskin som maskinellt rengör golven.