Vi jobbar för att vara så skonsamma som möjligt mot miljön

Kvalitet & Miljö

Kvalitets- och miljöpolicy

Eget IT-system

Gediget miljöarbete

Rätt städutrustning

Modern personalvård

Gediget miljöarbete

Vi erbjuder miljöanpassad städning där förbrukningen av kemtekniska produkter är låg och andelen miljöanpassade kemikalier är hög. Vi försöker även minimera våra utsläpp av växthusgaser genom stränga krav på avfallshantering och en strävan efter miljövänliga transporter.

Varje år görs ett miljöbokslut där vi går igenom hela företaget och identifierar förbättringsområden. Egenutvecklade smarta system matar automatiskt in viktiga miljödata och skapar jämförande statistik så att vi kan se hur vi förbättrar oss från år till år.

För att hela tiden ligga i framkant utbildar vi kontinuerligt vår personal. Vi ser till att samtliga har grundläggande kunskaper i hygien och hälsa, säkerhet och miljö, rengöringsmedel, metoder och utrustning, avfallshantering och miljövänlig körning.