Du ska kunna lita på att vi alltid levererar en jämn kvalitet

Kvalitet & Miljö

Kvalitets- och miljöpolicy

Eget IT-system

Gediget miljöarbete

Rätt städutrustning

Modern personalvård

Eget IT-system

Vi har utvecklat ett eget datasystem som ger full kontroll på städningen så att den blir utförd med hög kvalitet och på en konstant nivå över tid. Systemet håller reda på vad som ska göras, exakt när det ska göras och hur det ska utföras i respektive fastighet och trappuppgång.

Den handfasta delen i systemet är den särskilda kundpärmen som sammanställs för varje städområde med arbetsinstruktion och årsplanering. Pärmen fungerar som en checklista och kompletterar it-systemet, byggt i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Vi utför även regelbundna kvalitetskontroller på alla våra städuppdrag.